művészet
tudomány
közélet

Antall József

Rombolás, helyreállítás és zsonglőrködés

A magyar kisebbségkutatás két jeles intézményéről, az egykori és a mostani Teleki László Alapítványról beszélgetünk Entz Géza művészettörténésszel, az alapítvány elnökével.
Pásztor Péter

Csöndes ima Betlehemben

Kodolányi Gyula

Aki a maga útját járta

Szerdahelyi Csongor

Sarokban az SZFE

2020 augusztusában az SZFE kuratóriumának létrehozása, valamint annak első lépései nem várt feszültséget hoztak felszínre a felsőoktatási reformok, a színházügy, valamint a politika és a művészetirányítás terén. A POSZT-válogató rendező több oldalról közelítette meg a kérdést, így beszélt a nemzeti liberalizmus elszalasztott lehetőségéről, a szakmai belterjesség vádjáról és a kialakult helyzet áldozatairól.
Csikmák Katalin

Honnan érkezik a kovász?

Szimbólum, szertartás és gyakorlatiasság egyben. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem elnevezésű program tíz éve, megyei kezdeményezésként indult, és mára lefedi a Kárpát-medencét. Támogatásról, járványról és innovációról is beszélgettünk Jakab Istvánnal, az egyik főszervezővel.
Király Farkas

Hova hátrább?

Kulin Ferenc

Főhajtás néhai Antall József előtt

Egy évvel ezelőtt, 2019. augusztus 29-én hunyt el Kocsár Miklós, a Bartók utáni zeneszerzés egyik meghatározó alakja, és azon kevés kortárs magyar alkotó egyike, akinek művei a nemzetközi zenei életben ismertek. Különösen kórusműveit játsszák, hangvételük egyéni és dallamképzésük szorosan kötődik a magyar nyelv hangsúlyrendszeréhez.
Kiss Eszter Veronika

Magyarország és a Nyugat

Jeszenszky Géza a Magyarország és a Nyugat: viszonzatlan szerelem? című írásában (Országút, 9. szám) méltatta a nemzet nyugati elkötelezettségét. Okfejtését kifogásolva Kulin Ferenc az alábbi cikket írta. A vita könnyebb követhetősége érdekében nyomban utána közöljük Jeszenszky Géza viszontválaszát. Ez nem jelenti, hogy az Országút szerkesztősége állást foglalna a vitában, lezárná azt, sőt, ellenkezőleg: bízik abban, hogy e fontos kérdést további hozzászólások árnyalják.
Kulin Ferenc

A Trianon-csapda

Trianon traumája nyomán némely jobboldali véleményvezér az utóbbi hónapokban éles támadást intézett számos magyar történész ellen. Érvelésükkel nemcsak azt tanúsítják, mennyire nincsenek tisztában az ok-okozati összefüggésekkel, környezetünk politikai gondolkodásával és realitásaival, hanem azt is, hogy semmibe veszik a magyar rendszerváltozást elindító szellemi folyamatokat.
Kulin Ferenc

Antall József pártprogramja 1989-ből

Harminc évvel ezelőtt, 1990. május 23-án lépett hivatalba a négy évtizedes szovjet uralom alól szabad választással kilépő Magyarország Antall József vezette kormánya.
Entz Géza

Nem ilyen lovat akartunk

Sokan tekintik úgy az István, a király 1983-as királydombi ősbemutatóját, mint a rendszerváltás előfutárát. Bizonyos szempontból kétségkívül jól modellezte és összegezte a spontán nemzeti ünneppé alakult előadás azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek a 89-es eseményekhez vezettek, beleértve a rendszer tudatos, felsőbb döntés alapján elindult lazítását. Ugyanakkor közel négy évtized távlatából már világosan látszik, hogy a legendás bemutató inkább csak egy látványos állomása volt egy felülről vezényelt hatalomátmentő folyamatnak, mint katalizátora a valódi szabadsághoz vezető változásnak, annak ellenére, hogy a darab hatása számos máig tartó pozitív folyamatot indított el, például a táncházmozgalom szélesebb körben való elterjedését, a magyar identitás tudatosabb keresését. A bemutató körül zajló háttéreseményekről és a darab utóéletéről Szörényi Leventével beszélgettünk.
Kiss Eszter Veronika

Margaret Thatcher 1989-ben

John O’Sullivan

Magyarország és a Nyugat: viszonzatlan szerelem?

A Nyugat egy-másfél év alatt minden tekintetben elfogadta hazánkat mint stabil nyugati államot.
Jeszenszky Géza

A szavak súlyáról és a belső erőről

Következmények  nélküli mondatok áradatában telnek mindennapjaink – milyen jó és mennyire illő hát most, a Magyar Demokrata Fórum választási győzelmének 30. évfordulóján, Antall József 88. születésnapján, a szavak súlyáról és a belső erőről tűnődni! Két államférfiről, Antall Józsefről és Ronald Reaganről, akiknek e két dolog olyan fontos volt.
Kodolányi Gyula

Az alkotmányos ember

Az Antall József és az 1989–1990. évi rendszerváltozás emlékévének  zárásaként került tavaly karácsony előtt a könyvesboltokba Kónya Imre könyve. A politikustárs, az MDF volt frakcióvezetője, majd a Boross-kormány belügyminisztere nagy szeretettel és mesélőkedvvel írt személyes beszámolója a kommunista diktatúra utáni korszak első szabadon választott miniszterelnökéről éppúgy szól a fiataloknak, mint a visszaemlékezőknek. Megjeleníti előttünk a személyt és az igazi homo politicust, aki nem fél a vitáktól, sőt van olyan nagyvonalú, hogy még közeli munkatársai közé is választ olyanokat, akikkel korábban komoly szakmai vagy politikai nézetkülönbségei voltak.
Király Miklós