művészet
tudomány
közélet

értekezés

Mit adjunk meg a császárnak, és mit ne?

A zsarnokölésre is kész teológus az Isten nélkül cselekvő, szuverén állam és egyén modern eszméjét vonta kétségbe. Mártíriumára nemegyszer hivatkoznak önigazolásképpen.
Prőhle Gergely

Déryné hol van?

Ablonczy László

Az eltűnt homok nyomában

A világon példátlan módon Magyarországon megszűnt az intézményes műemlékvédelem, ami végső soron tükrözi kulturális viszonyainkat.
Nagy Gergely

Trianonról jelen időben

Trianon a mai Magyarország számára távoli történelmi esemény, ugyanakkor máig megoldatlan problémák forrása.
Németh Zsolt

Elnökválasztási rejtvényfejtő

A csalódottak Donald Trump 2016-os, most Joe Biden megválasztása után vonják kétségbe az USA választási rendszerének tisztaságát. Működése több mint kétszáz éves múltra tekint vissza.
Magyarics Tamás

Merre tovább, Európa?

Trócsányi László

A modern Belarusz létrejötte

Kevés izgalmasabb folyamat van a nemzetállami Európa történetében, mint a modern belarusz állam- és nemzetépítés.
Halász Iván

A Belgrád rakpart remetéje

Egy évvel ezelőtt, 2019. december 3-án hunyt el a magyar zenetörténet-írás egyik utolsó mohikánja, Bónis Ferenc Erkel- és Széchenyi-díjas zenetudós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kodály Társaság és az Erkel Társaság egykori elnöke
Gombos László

Az Országút temploma

Fáy Zoltán

Romba dől az Unió?

A német alkotmánybíróság idén májusban hatáskörtúllépésért elmarasztalta az Európai Unió Bíróságát. Némelyek az Unió szétesésétől rettegve vészharangokat kongatnak, mások kárörvendve ujjonganak a bírák bölcsessége miatt.
Pócza Kálmán

Az elnyomó gondoskodás sorozatai

A 2010-es években két nagyszabású magyar gengsztersorozat készült. Az Aranyéletet szerették a nézők, az Alvilágot alig nézték, pedig sokkal nagyobb figyelmet érdemelt volna.
Benke Attila

Kell-e nekünk az euró?

Mai napig komoly szakmai és politikai vita folyik az euróról. Horvátország és Bulgária 2020-ban megkezdte az euró bevezetését.
Hamecz István

Nádor a basszusgitárnál

Bánk bán-maratont rendeztek a Nemzeti Színházban 2020. október 20. és 22. között, így tisztelegve a dráma nyomtatott megjelenésének kétszázadik évfordulója előtt. A programsorozatban három földolgozást, de egyetlen rendezői szemléletet láthattunk: először Vidnyánszky Attila operarendezését, aztán a 2017-es prózaelőadást a Gobbi Hilda Színpadon, majd egy tantermi változatot. Ezeket szakmai beszélgetések és közönségtalálkozók kísérték.
Csikmák Katalin

Változó világban kormányozni

A II. világháború után Németországban a kereszténydemokrácia volt a demokratikus helyreállításnak, a nevezetes „gazdasági csoda” megteremtésének, a nemzeti újraegyesítésnek és az európai egységesülésnek a legfőbb előmozdítója. Roppant sikerei ellenére a mozgalomnak most számos alapvető kérdéssel kell szembenéznie. A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerzőjének, korábbi szerkesztőjének elemzését tesszük közzé.
Georg Paul Hefty

Déryné hol van? IV. rész

Ablonczy László

Ha Jiří Menzelre gondolok

Ha Menzelre, a rendezőre gondolok, nem a filmjeiben is gyakorta felbukkanó, kissé félénk, vékony testalkatú, szemüveges fiatalember képe tűnik fel, hanem a már idősebb alkotó ellentmondást nem tűrő tekintete és kaján mosolya. Ha egyetlen alkotóval szimbolikusan össze lehetne foglalni a cseh új hullám valamennyi ismertetőjegyét, akkor az idősebb Menzel lenne az. Tiszteletet parancsoló fizikum, huncut mosoly, impozáns szakmai tudás, határozott világlátás. Művészet, emberszeretet és irónia. Ez a cseh rendező hármas védjegye.
Zalán Márk

Déryné hol van? III. rész

Ablonczy László

Putyin történelmet ír

Mindig tanulságos, ha vezető politikus fejti ki véleményét történeti kérdésekről, hiszen többnyire politikája igazolásaképpen nyúl a múlthoz. Nemrégiben ezt tette az orosz elnök: amerikai konzervatív közönség volt a címzett, az igazoló pedig Sztálin.
Jeszenszky Géza

Farkas Ferenc öröksége

Nyolc évtizedet felölelő művészi pályáját látva sokan talán örök életűnek hitték a kilencvenötödik életévében eltávozott mestert, hiszen még a legidősebbeknek is ő volt a Tanár úr, aki generációk számára képviselte az állandóságot, a változó zenei divatok közepette érvényes szakmai tudást és minőséget. Ezért is olyan különös, hogy nincs már közöttünk. Művei azonban, amelyek legfőbb örökségét jelentik, az elmúlt évtizedekben sem vesztettek aktualitásukból.
Gombos László

Kiáltó szó száz év után

1920-as röpirata az önrendelkezési jogtól megfosztottak nevében vázolta fel a sérelmi helyzetből kivezető utat: rámutatott az erdélyi autonómiaigény politikai erkölcsére Trianon becikkelyezésekor.
K. Lengyel Zsolt

A centenárium tanulságai

Ha nem tudunk szembenézni nemzeti múltunk tényeivel, folyton árulókat és bűnbakokat keresünk, nemcsak a történettudománynak mondunk ellent, hanem folytatjuk a gyűlölködést.
Salamon Konrád

A felkészültség dicsérete

A lengyelek jó évszázadon át szinte álmodni sem mertek államuk helyreállításáról. Az I. világháború és az azt követő rendezés azonban lehetővé tette ezt. Igaz, meg is dolgoztak érte.
Kovács István

Rendszerváltó néptánc

A táncházmozgalom és a magyar folklór reneszánsza meghatározó része volt a Kádár-korszak zenei életének.
Csatári Bence

Hungarikum, szubkultúra, ízlésficam

A Kádár-rendszer végóráiban, a faluvégen tűnt fel a lakodalmas rock, és hatalmasat kaszált a hazai populáris zene mezején. Múló kortünet – legyintettek az esztéták. Eltelt három évtized, és a műfaj virul: a hazai szórakoztatóipar legsikeresebb ágazata.
Csatári Bence

Az újdonság filozófusa: Vető Miklós

Egy katolikus filozófus önéletrajza – adta önéletrajzi írása alcíméül a gondolkodó. Pontosan hogyan értette ezt az önmeghatározást? Ismerte a katolikus filozófusokat, ám a családi háttere, érdeklődése és önálló gondolkodói törekvése folytán más úton járt.
Mezei Balázs

Nemzetállamok és civilizációs államok

A Nyugat társadalomszervezését zsákutcásnak minősítik ellenfelei. A láthatárunkon felbukkanó alternatív minták azonban a Nyugat legsajátosabb teljesítményét, a nemzetállamot utasítják el.
Egedy Gergely

Essen szét a ház!

Csatári Bence

Béketárgyalások Vesztfáliától Párizsig

A békekonferenciák az európai politikai kultúra kiemelkedő teljesítményei a XVII. század dereka óta. Magukon viselték koruk ellentmondásait, gyakran súlyos igazságtalanságokat szentesítettek, és többször csődöt mondtak, mégis élhető kereteket teremtettek nemzedékek számára.
Halász Iván

Apokalipszis akkor és most

Magyarország – a náci Németország szövetségeseként – elveszítette a II. világháborút. Ezért a témában készült hazai nagyjátékfilmek nem a hősiességre, hanem az átélt szenvedésre és a felelősség kérdésére összpontosítanak.
Benke Attila

Az Egyesült Államok Közép- és Kelet-Európában

Amerikát hagyományosan nem foglalkoztatta térségünk, a rendszerváltozással, a Szovjetunió letűntével mégis „zaklatott hartárvidékévé” váltunk.
Magyarics Tamás

Magyar sasok és budapesti tavaszok

Magyarország – a náci Németország szövetségeseként – elveszítette a II. világháborút. Ezért a témában készült hazai nagyjátékfilmek nem a hősiességre, hanem az átélt szenvedésre és a felelősség kérdésére összpontosítanak.
Benke Attila

Gyilkos béke

Farkas Attila