Vaszary János- Aranykor.jpg

A századforduló talán legjelentősebb művészeti mozgalmáról, a szecesszióról mint internacionális tendenciáról beszélhetünk, amely ugyanakkor önálló nemzeti stílusvariációkat is teremtett.

A szecesszió a történeti múlttól elszakadva új, a modern élet lendületét híven kifejező formák teremtésére törekszik, s szabadon áramló formáihoz a növényvilág stilizált motívumait veszi alapul. 
Kivonulás, elszakadás (latin secedo, secedere = kivonulni), az Osztrák–Magyar Monarchiában Joseph Maria Olbrich bécsi épületéről kapja a nevét. Milyen közös és egyéni stíluselemei vannak ennek a historizmustól, a történelmi stílusok felújított változataitól, a neobarokktól, az emlékműszobrászattól, a sematikussá vált, bábokat mozgató színpadiasságtól, a hivatalos igényeket kielégíteni igyekvő reprezentatív akadémizmustól megcsömörlött, eltávolodó, máig népszerű irányzatnak? 
Az online tárlatvezetés a századforduló művészetének kiemelkedő magyar és nemzetközi alkotásaival ismertet meg.

Online tárlatvezetés: 
2021. január 27. 18:00–19:30

A műtárgyak éjszakája online programsorozatán belül, Zoom-on keresztül zajlik. 
A vezetést Cser Judit tartja.

Online jegyek már megvásárolhatók a Műtárgyak Éjszakája oldalán.