jalics02.jpg

Jézus odaadó barátja volt a XX. és a XXI. században. Nyugtalanul kereste, hogyan tudja a Názáreti személyét és tanítását közel hozni azokhoz, akik a Megtestesült számára fontosak. Vagyis közel hozni minden emberhez, felekezettől, vallástól, hittől függetlenül.

Hiszen minden ember lénye legmélyén ott él a teremtő, személyes Titok, aki kétezer éve belépett látható, hallható, tapintható világunkba, hogy senki ne boldogtalankodjon tovább. Örömhírét az Isten Fia nem a kiválasztottak szűk körének hozta, hanem kivétel nélkül mindenkinek, akiket a saját képére alkotott.
Jálics Ferenc az emberélet útjának felén jezsuita papként eljutott a hitetlenség sötét bugyraiig, hogy aztán onnan Mestere vezetésével és gyengéd szeretetével megtalálja az utat az egyetemes, a valóban katolikus, időtlen Szeretet jelenlétének fölfedezéséig, az abban való megmaradásig, és az út másoknak is megmutatásáig a kimeríthetetlen és nem személyválogató teremtő, újjáteremtő Forrásig.
Jálics Ferenc halálhíre napok alatt bejárta – mondhatni – az egész világot. A La Croix International is méltó megemlékezéssel adózott neki, a Titok egyetemes szeretete tanújának.
Aki szeretne többet tudni róla, kattintson ide:

https://jezsuita.hu/istent-szemlelni-mindenben-94-eves-koraban-elhunyt-jalics-ferenc-jezsuita/

Megismerheti Jálics atya gazdag és termékeny életútját. Egyben emlékkönyvet is találhat itt, amelyben sok szép megemlékezést olvashat. Az emlékkönyv nyitott, ki-ki folytathatja.

Temetése a járványügyi helyzetre tekintettel a húsvét utáni fényes héten lesz, 2021. április 8-án, csütörtök este 6 órakor a jezsuiták Mária utcai Jézus Szíve templomában, szokásos módon szentmisével egybekötve. 

Köszönjük Örökkévaló, hogy kimondott Szavad a világba testesült, hogy sosem hagysz magunkra, hogy a Föltámadott leghűségesebb tanú fényénél és erejéből mindnyájan járhatjuk az élet útját, hogy tudatlanságunkat és rosszra hajló akaratunkat az élet teljessége felé vezeted olyan társaid által is, amilyen Jálics Ferenc volt földi életében.