Varga Dóra művei transzparens mélységeket nyitnak a tekintet számára: a sík felületeken keresztül sokféle variációban dereng elő az üveg rétegzettsége. 2019-es, Hexa című üvegszobor-sorozatában sűrűn növekvő, hatszögalapú oszlopok állnak össze homogén tömeggé. Az így felépülő szobrokat a művész gyakran síkra vagy domború, sajátos optikai torzításokat eredményező formára csiszolja. E felületeken betekintve a mű létrejöttének fázisaira és az üveg folyékony formálódására látunk rá, amit az alkotó olykor világítástechnikai megoldásokkal is kiemel.

/Varga Dóra: 2048, 2015 | interaktív installáció, öntött üveg, vegyes technika, 100 x 50 x 35 cm
Fotó: © BaJóTa/

 

Bizonyos műveknél azonban éppen a feltérképezhető szerkezetek tűnnek el az anyag fokozódó homályában. A Smog Spot (2017) című alkotás esetében a középen gomolygó sötétség uralja a kristályszerkezetek átlátható struktúráit. A műtárgy külsejét cseppkőszerű képződmények borítják. A durva, matt felület őrzi az öntés nyomait, és tiszta plasztikussággal zárja körül a művek virtuális mélységeit. E futurisztikus térkoncepcióknak tűnő modellekben az összetett térélmény alapját a különböző élességgel kirajzolódó, geometrikus elemek adják.

/Varga Dóra: Smog Spot, 2017 | pate de verre és öntött, csiszolt, polírozott üveg, 41 x 28 x 13 cm Fotó: © Kóródi Zsuzsanna/
 

A Tension (2017) című, enigmatikus konstrukcióban nyolc lépcsőszerűen kialakított oszlop választ el egymástól két félgömböt. A pillérek mintha össze is nyitnák a két rész belső feszültségtől szikrázó tömegét, ami ellentétben áll az építmény szilárd magasztosságával. A műbe zárt fényjelenségek és optikai rétegek csak a szobrok körbejárásakor sejlenek fel.

/Varga Dóra: Tension, 2017 | öntött üveg, 20 x 20 x 20 cm Fotó: © Kóródi Zsuzsanna/
 

Varga Dóra, 1984
Link: https://www.instagram.com/vadorva/?hl=hu
@vadorva

/Varga Dóra: Hexa I., 2019 |  pate de verre, öntött, csiszolt, polírozott üveg, 25 x 12 x 12 cm Fotó: © Kóródi Zsuzsanna/

/Varga Dóra: Hexa III., 2019 | pate de verre, öntött, csiszolt, polírozott üveg, 25 x 12 x 12 cm  Fotó: © Kóródi Zsuzsanna/

/Varga Dóra: Cold, 2015 | pate de verre és öntött, csiszolt üveg, 30 x 30 x 16 cm Fotó: © Kóródi Zsuzsanna/