belvarosi templom 2017 - zpzfoto - nagy (7).jpg

A hamvazószerdától a feltámadás ünnepéig tartó időszakot aligha lehet szebben megfogalmazni, mint azt Pilinszky János tette: „A hamu keresztjéről a kereszt halottjáig egyenes út vezet, egyazon út különböző stációin át. Minden állomás veszendőségünk egy-egy fejezete: tökéletes osztozkodás Isten és ember közt – halálban és halhatatlanságban.”

Hamvazószerda nemcsak a negyvennapos böjt kezdete, de figyelmeztetés is mulandóságunkra, esendő emberségünkre. Ismét csak Pilinszkyt idézve: „A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót, ahogy ezt a József Attila-sorok is megfogalmazzák: »Aki halandó, csak halandót / szerethet halhatatlanul«. Ez az isteni szeretet legmélyebb titka, mely épp veszendőségünket választotta örök találkozóhelyül.”
A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia-templomban évtizedes hagyomány, hogy Osztie Zoltán plébános hamvazószerdán bezárja a főoltár szárnyait. A templom szárnyas főoltára Molnár-C. Pál műve, mely a második világháborúban elpusztult korábbi főoltár helyén áll. Magyarországon a XV. század elején kezdtek elterjedni a szárnyas oltárok, ezekre a szép, középkori alkotásokra emlékeztet Molnár-C. Pál oltára is. Kinyitva a Szűzanya mennybevétele, csukott állapotban a Golgota és Krisztus szenvedéstörténete látható rajta. Nagyböjt idején a bezárt szárnyak az isteni titkokat jelenítik meg, a nagyszombaton kinyitott szárnyak pedig a kinyilatkoztatást.

A főoltár szárnyainak ünnepélyes behajtására 2021. február 17-én, szerdán 16:50 órakor kerül sor, a szentmise előtt. 
A hívek kérésére az oltár bezárását és a szentmisét is közvetítik a templom Facebook-oldalán:https://www.facebook.com/BelvarosiPlebaniatemplom