rádió.jpeg

A pápa rádiója” a péteri szolgálat támogatása és az evangélium örömhírének közvetítése céljával kezdte meg küldetését 1931. február 12-én XI. Pius kezdeményezésére és Guglielmo Marconinak, a drótnélküli távíró feltalálójának közreműködésével. Majd’ százéves története során a jezsuita rendre bízott műsorszolgáltató a fejlődő kommunikációs eszközök segítségével igyekezett és igyekszik ma is összekötni a katolicizmus központját a helyi egyházakkal. Ebben a nemes feladatban kapott szerepet a magyar szerkesztőség is, amely 1949-ben kezdte meg működését, amikor Közép- és Kelet-Európában hatalomra kerültek a kommunista rezsimek. Az ezekben az országokban folyó egyházüldözés a Szentszéket történelmi kihívás elé állította. „A Vatikáni Rádió jelentette ekkor az egyetlen utat, amely által a hívek tarthatták a kapcsolatot a pápával és az egyetemes egyházzal, és nyerhettek megerősítést hitükhöz. (…) –Évtizedekig, az elnyomás egész időszakában a Vatikáni Rádió műsorai rendszeres és biztos lehetőséget jelentettek a szabadságuktól megfosztott hívek, szerzetesek, szerzetesnők, papok és püspökök számára, hogy kifejezzék és megéljék hitüket” – írja a 90. évforduló alkalmából a Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóiratban megjelent cikkében Federico Lombardi, a Vatikáni Rádió korábbi főigazgatója. 
A szentszéki kommunikációs intézmény történelmi szerepe ma sem változott. Ezt bizonyítja Pierluigi Maccalli atya, a 2018-ban Nigerben elrabolt és 2020 októberében szabadon bocsátott pap mélyen elgondolkodtató tanúságtétele. Visszatérte után Ferenc pápa hívására érkezett a Vatikánba. Az őt könnyekig megható pápai audienciát követően az olasz pap első útja a Vatikáni Rádióba vezetett. Interjújában elmondta, hogy fogsága idején, a Szahara sivatagában fogva tartóitól rövidhullámú rádiót kapott, amely számára a „friss levegőt” jelentette. Ennek a kis doboznak köszönhetően franciául és olaszul hallgathatta a Vatikáni Rádiót, és lélekben részt vehetett a pünkösdi szentmisén is a pápával. Hangsúlyozta, hogy ezt a közelséget soha nem fogja elfelejteni.

rádió2.jpeg


A Vatikáni Rádió hídépítő szerepe az egyetemes krisztusi üzenetet hirdető Szentszék és a lokális valóságok között a XXI. században sem veszített fontosságából. A pápa és a helyi egyházak hívei közötti kötelék ápolása, megerősítése tovább folyik a kommunikációs eszközök új lehetőségeivel, immár a Facebookon, a Twitteren, az Instagramon, podcastok és hamarosan webrádió formájában is. 69 országból érkezett munkatársak 43 nyelvi programban tájékoztatják anyanyelvükön a híveket a pápa, a Szentszék tevékenységéről és a világegyház történéseiről. 

rv1.jpeg

A napi húszperces adással jelentkező magyar program az intézmény történelmi hagyományának megfelelően kezdettől fogva több szinten is éli, betölti és továbbszövi a küldetéséből és sajátos pozíciójából fakadó összekötő szerepet, amely a szentszéki, nemzetközi, magyarországi, valamint a határon túli és a diaszpórában élő magyar közösségekkel fenntartott együttműködésben valósul meg. Továbbá abban is, hogy az anyaországi és a határon túli magyar rádiókkal és televíziókkal kialakított hálózatnak köszönhetően a pápa hangja ma a hívek széles köréhez jut el. Egyedülálló helyzetünk a kultúrdiplomácia gyakorlására is módot ad. Lehetőségeinkhez mérten elősegítjük, népszerűsítjük a magyar vonatkozású vatikáni, római eseményeket, hírt adva róluk magyar és idegen nyelven is. Tesszük mindezt a hagyomány, a folytonosság és magyar vonatkozásban a Szent István-i örökség jegyében összekötve a magyar híveket a katolicizmus szívével.